Algemene Voorwaarden


Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van www.pevema.eu bij de uitvoering van opdrachten die afkomstig zijn van zakelijke klanten, particuliere klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door www.pevema.eu; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Herroepingsrecht

Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten via elektronische weg (lees: internet), een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen.
De koopovereenkomst kan slechts worden ontbonden indien u als klant binnen 14 dagen na de elektronische opdracht schriftelijk of via email (info@pevema.eu) aan ons, de verkoper te kennen geeft, de koopovereenkomst te willen ontbinden.

Annuleren van uw bestelling.

Indien u een bestelling heeft geplaatst en betaalt, en deze nog niet verzonden is worden er € 2.50 in rekening gebracht. Dit om onze bank en administratie kosten te dekken.

Bij uitblijven van betaling na een termijn van 14 dagen, wordt de koper schriftelijk gemaand, waarbij € 10,00 administratiekosten in rekening worden gebracht, en is de verkoper gehouden de koopsom vermeerderd met deze administratiekosten via gerechtelijke weg te incasseren, waarbij tevens de kosten daarvan aan de koper in rekening worden gebracht, of door de producten retour te zenden. Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

www.pevema.eu
Vogelwikke 4
5803 LL Venray

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen, indien er niet of niet voldoende gefrankeerd is zullen we de zending weigeren. Indien wij deze toch aangenomen hebben zullen de kosten die hieruit voortvloeien samen met de administratie kosten berekent of in mindering gebracht worden.

De kosten van de retourzending zijn voor eigen rekening.

Van retourzending uitgesloten

* Producten die volgens opgave van de klant speciaal zijn besteld.
* Verpakkingen waarvan de inhoud, die geseald is niet meer als nieuw verkocht kunnen worden.
* Gebruikte inktcartridges die verkeerd besteld zijn of door andere oorzaken niet meer verkoopbaar zijn.


Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

Wij geven 1 jaar garantie vanaf aankoopfactuur tenzij anders overeengekomen is.
Aankoop factuur dient u als kopie mee te zenden.


Indien een nieuw bestelde inktcartridge niet naar behoren werkt kunt u deze retourneren.
De kosten van het retour sturen zullen voor uw eigen rekening zijn.

U dient dit van te voren eerst aan te vragen voordat u retourneert.

Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Transport: Verzending Afhalen Kosten

Het transport geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de koper, zelfs dan wanneer de vervoerder bedingt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Bij pakket NL verzending is op verzoek het track & trace nummer van PostNL beschikbaar op verzoek.


Lees ook deze pagina.

http://pevema.eu/verzendkostenBetaling

De betaling kan plaatsvinden middels IDEAL/Mister-Cash of overschrijving.

Bij afhalen kunt u ook contant afrekenen, of vooraf overschrijven naar ons bankrekening nummer onder vermelding van uw postcode en huisnummer of bestelnummer.